Calendari escolar 2023-2024 Catalunya

 

Inici de classes

6-09-2023: infantil i primària, ESO.

12-09-2023: batxillerat.

 

Fi de classes

21-06-2023: infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat.

 

Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2022 al 7 de gener de 2023.

 

Vacances de Setmana Santa: 23 de març a l’1 d’abril de 2024.

 

 

 

Calendario escolar Catalunya

 

Sistema educatiu català

Catalunya compta amb un sistema educatiu sòlid i estructurat que busca brindar una educació de qualitat a tots els estudiants, des de l’etapa infantil fins a la universitat. Tot seguit, descriuré els diferents graus que componen aquest sistema educatiu.

En primer lloc, el sistema educatiu a Catalunya comprèn l‟etapa educativa d‟educació infantil, que consta de dos cicles. El primer cicle abraça dels 0 als 3 anys i s’enfoca al desenvolupament emocional, físic i social del nen. El segon cicle, de 3 a 6 anys, se centra en l’aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats bàsiques.

Posteriorment, els estudiants passen a l’educació primària, que va dels 6 als 12 anys. Durant aquesta etapa, se’ls proporciona una educació integral que cerca desenvolupar les seves capacitats cognitives, emocionals i socials. Els alumnes aprenen una varietat d’assignatures, incloent-hi matemàtiques, llengua catalana i castellana, ciències naturals i socials, entre d’altres.

Després de l’educació primària, els estudiants passen a l’educació secundària obligatòria (ESO), que va dels 12 als 16 anys. Durant aquesta etapa, s’aprofundeix en el coneixement adquirit a la primària i s’introdueixen noves assignatures, com ara física, química, tecnologia, història o filosofia, entre d’altres. A més, els estudiants també tenen l’opció de triar assignatures optatives segons els interessos i les aptituds.

Un cop finalitzada l’ESO, els estudiants poden optar per seguir la formació en batxillerat o bé incorporar-se al món laboral, a través de la formació professional. El batxillerat s’imparteix a Catalunya en dues modalitats: cientificotecnològic i humanisticosocial, i té una durada de dos cursos acadèmics. Durant aquesta etapa, els estudiants adquireixen coneixements més especialitzats i es preparen per accedir a la universitat oa la formació professional de grau superior.

Finalment arribem a l’etapa universitària. Catalunya compta amb una àmplia oferta d’universitats, públiques i privades, que ofereixen una varietat de carreres i programes d’estudis. Els estudiants poden obtenir diferents titulacions, com a graus, màsters o doctorats, en àrees com ciències, humanitats, enginyeries, ciències socials, entre d’altres.

El sistema educatiu de Catalunya abraça des de l’educació infantil fins a la universitat, oferint una educació integral i diversa als estudiants. A través d’aquest sistema, es vol garantir una formació de qualitat i preparar els joves per al seu futur personal i professional.